عزیزان :
 این وی پی ان و فیلتر شکن ها رو در جهت صحیح استفاده کنید و در تحصیلات و بازدید سایتهای علمی از اینها استفاده نمایید

vpn جدید رایگان 

Link address:vpn1.sshour.com

Username: sshour1

Password: 8cfba3

Location : U.S.A-Fremont 

Link address:vpn2.sshour.com

Username: sshour2

Password: 567c3m

Location : U.S.A-Los angeles