عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت
در برنامه گذشته پارک ملت بازیگران سریال شوق پرواز و خانواده شهید عباس بابایی حضور داشتند.
در این برنامه الهام حمیدی و حسن جوهر چی دو بازیگر سریال شوق پرواز و خانواده شهید بابایی حضور داشتند در مورد داستان و محتوای این سریال به نقد و بررسی پرداختند.

 

عکسهای الهام حمیدی در برنامه پارک ملت

عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت

عکس جدید الهام حمیدی

عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت

عکس جدید حسن جوهرچی,الهام حمیدی و حسن جوهرچی,بازیگران سریال شوق پرواز

عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت

الهام حمیدی دی 90,عکس خانواده شهید بابایی

عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت

برنامه پارک ملت

عکسهای الهام حمیدی و حسن جوهرچی در پارک ملت